USŁUGI D¬WIGOWE

 

Firma Lion Group pragnie zaoferować Państwu swoje usługi dĽwigowe. Oferujemy zarówno maszyny jak i pracowników, którzy s± w stanie wykonać zlecon± pracę. Współpracujemy z około 30 maszynistami obsługuj±cymi dĽwigi. Wszyscy nasi pracowni posiadaj± niezbędne uprawnienia do kierowania i obsługiwania żurawiami samojezdnymi i dĽwigami samojezdnymi oraz wszelkiego typu podno¶nikami.

 

Wynajmuj±c od nas dĽwigi maj± Państwo pewno¶ć, że maszyny s± systematycznie poddawane regularnym przegl±dom technicznym i serwisowaniu. Starannie dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników na placach budowy, zapewniaj±c im systematyczne szkolenia BHP oraz organizuj±c dla nich kursy doskonalenia zawodowego i szkolenia z obsługiwania nowonabytych przez nas maszyn.

 

Nasze wieloletnie do¶wiadczenie sprawia, że w sposób niezwykle efektywny wykonujemy zlecenia. Robimy wszystko, żeby spełnić Państwa oczekiwania i to zarówno w kwestii fachowo¶ci wykonywania robót jak i w kwestii terminowo¶ci. Nasze maszyny i pracownicy wzieli udział w budowie około 60 budynków użyteczno¶ci publicznej. Wznosili¶my uniwersytety, s±dy, hale sportowe, magazyny itd.

 

Mamy nadzieję, że zaufaj± Państwo naszemu do¶wiadczeniu i podejm± z nami współpracę! Dla stałych współpracowników oferujemy atrakcyjne rabaty i upusty. Zapraszamy!